Mobirise

Väälkumi ti DATANOM-LINJON

åp enhäiten i närpes

simple web creator

Schenn je na bildär

så vi får he ur viejin

åp datanom sidon så jier vi allt från webbprogrammering ti affärsverksamhäit
Ibland bruk vi till å me bare chill å ta e lugnt...
...Vi bruk spiel å men int allti, 
sorgligt nog :c

Mobirise

våran räidiga personal

Kaj
ekroos

Webbprogrammering å IT

tomas
backholm

Webbprogrammering

yvonne
sténs

Kontorsprogram

Christian westergård

Webbprogrammering å IT

kontakt formulär?

finns e na tåli å? jaja, skriv om ni vill na.

VÅRA PARTNERS

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
adress

Yrkesakademin i Österbotten
Enheten i Närpes
Ängskullsvägen 1
64230 Närpes st
Tfn. 06-324 2622

www.yamedia.fi